“Experience”

Ariaans Risk & Actuarial Consultant biedt advies en ondersteuning aan haar klanten op het gebied van actuariaat en riskmanagement. Stevig gefundeerd op meer dan 20 jaar kennis en ervaring. En die kennis en ervaring is breed: business-support, pricing, IT, research, beleid & advies, reporting, leidinggeven & projectmanagement, toezicht.

“Teamwork”

Ariaans Risk & Actuarial Consultant is succesvol in het overbruggen van verschillen tussen disciplines en business units.
Door een multidisciplinaire aanpak worden de resultaten breed geaccepteerd en zijn ze direct inzetbaar.
Aan de basis ligt een vrijwel unieke combinatie van opleiding, inzicht en ervaring over een breed scala van werkzaamheden.

“Hands on”

Ariaans Risk & Actuarial Consutant gelooft in een pragmatische werkwijze.
Daarbij staan concrete en bruikbare resultaten centraal. De aanpak is stapsgewijs, hands-on, effectief en sluit bij voorkeur aan bij bestaande cultuur, structuren en oplossingen. Daarbinnen werkt Ariaans Risk & Actuarial Consultant aanvullend en innovatief, echter vanuit realistische doelstellingen; niet vanuit vage totaalconcepten en open einde trajecten.
De communicatie is duidelijk, eenduidig, compact en in de taal van manager, specialist of eindgebruiker.

“Flying start”

Ariaans Risk & Actuarial Consultant gelooft in een langdurige relatie, juist door te werken in korte deeltrajecten: Ieder trajectt kent een snelle start, gestructureerde oplevering van resultaten, tussentijdse afstemming, concrete eindproducten, actieve kennisoverdracht, toegankelijke documentatie en efficiënte afronding.